Privacy policy

Tady na Live CasinoRank bereme velkou pozornost na soukromí, na které máte právo při návštěvě této stránky. Uznat, že shromažďování informací od našich uživatelů je důležité, ale velmi důležitým faktorem pro nás je také ochrana potřeb uživatele a zajištění bezpečnosti a správného používání osobních údajů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se snažíme nastínit metody, které Live CasinoRank používá ke shromažďování, udržování a následnému používání informací poskytnutých našimi uživateli.

Každý, kdo navštíví a použije webovou stránku Live CasinoRank, souhlasí s tím, že souhlasí s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů a že máme příležitost využít informace způsobem, který je popsán v těchto zásadách.

Uživatel musí přestat používat tuto stránku, pokud kterýkoli uživatel nesouhlasí s tím, aby jeho informace byly používány způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů. Live CasinoRank si vyhrazuje právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Každý uživatel, který bude pokračovat v používání stránky, ať už po osobním oznámení o těchto změnách nebo po zveřejnění změn na stránce, bude považován za souhlas s těmito změnami.

Naše používání souborů cookie

Na této stránce se používají soubory cookie. Cookie je soubor, který je umístěn na pevném disku zařízení, které uživatel používá pro přístup na stránku. Soubor cookie obsahuje informace, které bude uživatel pravidelně používat na této stránce. Soubory cookie jsou velmi běžné a běžně se používají k ukládání a ukládání přihlašovacích údajů k webu a jakýchkoli úprav, které uživatel na web vložil. Live CasinoRank používá cookies pouze pro provozní účely stránky.

Přečtěte si více o našich zásadách používání souborů cookie zde.

Abychom vám pomohli s našimi bezpečnostními opatřeními, řešením problémů, administrativními úkoly a statistickou analýzou, Live CasinoRank shromažďuje IP adresy. IP adresa uživatele může být zaznamenána našimi servery, pokud navštíví určitou webovou stránku. IP adresa se skládá z čísla, které je jedinečné pro online zařízení uživatele.

Dávejte pozor na veřejné prostory webu

Uvědomte si prosím, že jakékoli informace poskytnuté kterýmkoli z uživatelů našich stránek v jakékoli veřejné části webu budou klasifikovány jako veřejné informace a všichni uživatelé by si toho měli být vědomi. Proto se doporučuje, aby si všichni uživatelé byli vědomi, byli diskrétní a velmi pečlivě zvážili zveřejnění jakýchkoli osobních údajů nebo informací.

Buďte si vědomi toho, že jakékoli informace umístěné na fóru, chatovacím zařízení, veřejném prostoru nebo nástěnce internetu mohou být využity a získány provozovateli třetích stran.

Výsledkem toho může být, že uživatel obdrží propagační reklamy, informace nebo nevyžádané zprávy. Live CasinoRank není schopno vykonávat jakoukoli kontrolu nad třetími stranami, takže mějte na paměti, že pokud umístíte jakékoli informace do veřejné části naší stránky, existuje možnost, že se vystavujete riziku.

komunikace

Čas od času používá Live CasinoRank kontaktní informace, aby uživatelům poskytla informace o našich stránkách a nabízených službách, které byly využívány nebo k nimž přistupovaly. Pokud uživatel udělil souhlas s tím, aby jej kontaktoval, mohou se od nás čas od času objevit zprávy o nesouvisejících službách.

Live CasinoRank nabízí uživatelům možnost odhlásit se z přijímání zpráv z naší stránky. Příležitost je dána, když požádáme uživatele o informace. Uživatel má možnost odstranit se z jakéhokoli seznamu kontaktů, který uživateli poskytuje propagační materiál, i když může stále dostávat důležité zprávy.

V sekci je objasněno důležité sdělení. Odhlásit se z komunikace s Live CasinoRank je součástí každé od nás zaslané komunikace s podrobnostmi.

Pro uživatele může být nutné získat osobní údaje, aby mohl přistupovat k vybraným částem našich stránek nebo využívat určité služby. Live CasinoRank může shromažďovat informace v určitých bodech, včetně případů, kdy se uživatel zaregistruje, když je uživatel dobrovolně nabídne, zveřejní je ve veřejné části stránky nebo v jakékoli přímé komunikaci s Live CasinoRank.

Osobní údaje mohou být použity ke správě uživatelského účtu, k fakturačním službám nebo k nabídce propagačních materiálů.

Třetí strany a externí zástupci

Na Live CasinoRank ověříme osobní údaje, které nám uživatel poskytl, s relevantními databázemi třetích stran. Při přijetí podmínek nám uživatel dává souhlas k provádění těchto kontrol. Všechny kontroly, včetně kontrol u agentur poskytujících úvěrové reference, se provádějí za účelem potvrzení totožnosti a nebudou mít žádný vliv na váš úvěrový rating. Live CasinoRank se chová v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Pokud některý z našich externích partnerů nebo dodavatelů může získat přístup k informacím uživatele, musí dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které dodržujeme. Naše stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran a pokud hráč navštíví tyto stránky, měl by si být vědom toho, že naše zásady ochrany osobních údajů se na tyto stránky nevztahují. Uživatel by si měl zkontrolovat individuální zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, aby se ujistil, že tyto stránky používá rád.

Live CasinoRank může zveřejnit osobní údaje uživatelů, pokud to vyžaduje zákon. Pokud třetí strana tvrdí, že porušila jakákoli práva duševního vlastnictví, která má, a může poskytnout přiměřené ověření, že jste tak učinili, můžeme poskytnout vaše osobní údaje.

Osobní údaje uživatele mohou být převedeny na novou společnost, pokud se Live CasinoRank prodá.

Mějte na paměti, že jakékoli informace, které nám uživatelé poskytnou, mohou být lokalizovány a následně zpracovány mimo Spojené království. Tyto informace mohou být zpracovány na jakémkoli místě, kde Live CasinoRank, nebo jakékoli naše přidružené společnosti, agenti nebo dceřiné partnery provozují.

Záštita uživatele nad stránkou poskytuje souhlas uživatele s přenosem nebo zpracováním informací uživatele mimo Spojené království. Live CasinoRank vždy podnikne rázné kroky k zajištění dobré ochrany uživatelských informací, včetně využití respektovaných bezpečnostních metod a technologií.

Zde na Live CasinoRank se snažíme udělat vše, co je v našich silách, abychom udrželi informace uživatele v bezpečí, i když z povahy internetu nelze zajistit 100% bezpečnost přenosu. To znamená, že nejsme schopni převzít odpovědnost ani nést jakoukoli odpovědnost za jakékoli předávání osobních údajů, ke kterému dojde v důsledku chyb přenosu, získání přístupu třetích stran neoprávněnými prostředky nebo jakýchkoli jiných příčin, nad nimiž nemáme kontrolu.

Máte také svou roli

Při zajištění toho, aby naši uživatelé zůstali online v bezpečí a informace zůstaly v bezpečí, hraje roli uživatel. Uživatelé nesou odpovědnost za to, že jejich ID a hesla zůstanou v bezpečí a postaráno o to, aby informace zůstaly vždy v bezpečí.

Live CasinoRank také poskytuje možnost aktualizovat, opravovat nebo odstraňovat určité části informací o uživateli a uživatel tak může učinit, pokud má obavy ohledně přesnosti nebo toho, co je odhaleno. Vyhrazujeme si právo účtovat spravedlivý poplatek za poskytnutí kopií jakýchkoli informací.

Pokud se uživatel rozhodne smazat informace, může zjistit, že již nemá přístup k určitým službám nebo částem webu. Pokud k tomu dojde, naší zásadou není poskytovat náhradu. Live CasinoRank však stále může uchovávat osobní údaje uživatelů v našich souborech, abychom mohli řešit problémy, ukončit spory, zajistit, že naše uživatelská smlouva zůstane v platnosti, a zajistit, že dodržujeme všechny právní a technické požadavky na provozování našich stránek.

Každý, kdo používá webovou stránku Live CasinoRank.com, tak činí v souhlasu s tím, že souhlasí s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů a že máme možnost využívat informace uživatele způsobem, který je popsán v těchto zásadách.

Pokud některý uživatel nesouhlasí s tím, aby jeho informace byly používány způsobem uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů, musí přestat stránky používat. Live CasinoRank.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit naše Zásady ochrany osobních údajů. Každý uživatel, který bude pokračovat v používání stránky, ať už po osobním oznámení o těchto změnách nebo po zveřejnění změn na stránce, bude považován za souhlas s těmito změnami.